Browse Alphabetically: Z Online Tamil Dictionary

Words beginning with Z

Page 1 of about 2 dictionary results

WordTamil Meaning
Zealபெரும் ஆர்வம், உற்சாகம்
Zealotஅளவு மீறிய உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுகிறவர், பித்தன்
Zebraவரிக்குதிரை
Zenanaகுடும்பப் பெண்களுக்கென வீட்டில் தனியே ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி
Zenithநடு உச்சி
Zeroசுழியம்,
Zeros(எண்) பூச்சியம், சைபர்
Zestவிருப்பம், ஆசை
Zigzagகோணல் மாணலான பாதை, வளைந்து வளைந்து செல்லும் வழி
Zincதுத்தநாகம்
Zinniaநிறவாதவன், நிறவாதவப்பூ
Zipமடக்கியஇறுக்கம் இறுக்க
Zipperஇரு பல்வரிசை உடைய விழிம்புகளை இணைக்கும் அமைவு (காற்சட்டை)
Zoneவலையம்
Zonuleசிறிய மண்டலம் ( small zone)
Zooவிலங்குகள் பூங்கா, விலங்குக்காட்சிசாலை, மிருகக்காட்சிசாலை
Zooidவிலங்குரு
Zoomஉரு அளவு
Zurichசூரிச்
Zygomaநுகவுரு
Zygoteபுணரிக்கலம், நுகம்
Zanyஅறிவிலி
Zapஅழி,விரைவு
Zodiacஇராசி
Zombieசோம்பை