Browse Alphabetically: W Online Tamil Dictionary

Words beginning with W

Page 5 of about 17 dictionary results

WordTamil Meaning
Waferஇனிப்பான மேல்லிய ரொட்டித் துண்டு, மாப்பொருளினால் செய்யப்படும்
Wagerபந்தயம், பந்தயப் பொருள், பிணை
Wagonபுகையிரதப் பெட்டி, சரக்கு வண்டி
Waiveவிலக்கு அளி
Weirdவினோதமான, அற்புதமான
Whaleதிமிங்கிலம்
Wharfகப்பல் துறை
WhateNo
Wheatகோதுமை
Wheelசக்கரம்
Whelpநாய் சிங்கம் ஒநாய் முதலியவைற்றின் குட்டி
Whichஎது, எந்த
Whileபொழுது, வேளை
Whineபுலம்பல்,முனுமுனுத்தல்
Widthஅகலம்
Winceவலி; பயத்தால் திடீரெனப் பின் வாங்கு, அதிர்ச்சியடை, உடல் அல்லது மன வேதனை
Witchசூனியக்காரி
Wittyஅறிவு, புத்தி, விவேகம்
Wouldவேணடும், விரும்பு
Woundகாயம், புண்
Wrathகடுங்கோபம், பெருங்கோபம், பெரும் சினம்
Wreakவஞ்சம் தீர்த்துக் கொள், பகை தீர், பழிவாங்கு
Wreckஅழிவு, சேதம், உடைசல்
Wuschகழுவு, சலவை செய்
Wroteஎழுதியது